Roman Šmucler
official website
hledat
Lékař

Tisková zpráva

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. oznámil kandidaturu na funkci prezidenta České stomatologické komory


/Praha, 31. 8. 2016/ Stomatolog doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. se uchází o post prezidenta České stomatologické komory ve volbě, která proběhne ve dnech 12.-13. 11. 2016. 94 členů Sněmu ČSK rozhodne o nástupci stávajícího prezidenta MUDr. Pavla Chrze. Roman Šmucler se ve svém programu hlásí k prestižnímu postavení ČSK, které jí vybudoval její zakladatel MUDr. Jiří Pekárek, a zároveň volá po systémových změnách jak v české stomatologii, tak ve fungování stavovské komory.


Proč jste se rozhodl kandidovat na post prezidenta ČSK?

Nechal jsem se přemluvit. Stomatologie prochází největší přeměnou za 100 let, ale její význam je podceňován. Obor je viděn jako „lukrativní živnost“ a podpora od státu a zdravotních pojišťoven neodpovídá jeho roli. Musíme všem vysvětlit, že nejsme nahraditelní toliko lepší ústní hygienou, ale že hlídáme bránu do organismu, která pokud selže, vše ostatní se hroutí. Jsme jeden z klíčových medicínských oborů a jsme důležití pro zachování sociálního smíru v zemi.

 

Jaké hlavní změny by měly ve stomatologii nastat?

Zakladatelé ČSK v čele s prezidentem MUDr. Pekárkem nejenomže vydobyli mimořádné postavení českým stomatologům, ale byli jedním z klíčových hlasů reformy, a to nejenom zdravotnictví. Současné vedení, které kandiduje na posty předsedy hned třemi lidmi, udělalo spoustu užitečné práce, ale dnes se zdá, že ČSK „spadl řetěz“. Ubývá příjmů mimo vysoké členské příspěvky. Pražské dentální dny už zdaleka nejsou tou hlavní akcí našeho kalendáře, Pragodent letos málem nebyl vůbec a v klíčových diskuzích o financování i zákonodárství jakoby ČSK v porovnání s dřívějškem „vyklidila pole“. Mé kandidatuře napomohla osobní zkušenost z revizní komise na Praze 2. Díky ní si uvědomuji, jak moc můžeme pomáhat kolegům i pacientům. Na straně druhé „pomohlo“ vědomí rezerv, které při tom máme. Vraťme se k tomu dobrému, co Komora za uplynulé čtvrtstoletí vybudovala. Mějme však současně na paměti, že doba se změnila a ČSK se musí proměnit spolu s ní.

 

Jaké jsou tedy hlavní body vaší kandidatury?

Jak jsem již řekl, chci navrátit ČSK její postavení výkonného garanta stomatologické péče a ozdravit její ekonomiku. Posílíme tak platformu pro ozdravení ekonomiky celé stomatologie jako oboru a získáme nástroje na zlepšení systému vzdělávání. Chci Komoru vstřícnou a  profesionální. V neposlední řadě mě zajímá dopad sociálních změn ve společnosti na náš obor. I tomu se musíme přizpůsobit.

 

V čem můžete konkrétně vy ČSK prospět?

Osobně mám zkušenost se všemi zákoutími našeho oboru - univerzity, fakultní nemocnice, soukromé praxe malé i velké, s provozováním stomatologie v Praze i v pohraničí. Pracoval jsem a pracuji v mnoha zemích s různými systémy. Vyučuji organizaci privátní práce, a zajímám se tak o vývoj našeho oboru nejenom z přísně odborného hlediska. Mám zkušenosti ze všeobecné medicíny a vyznám se v situaci kolegů, se kterými se dělíme o „zdravotnický koláč“. Mám letitou praxi s mediální komunikací - a jsem obklopen týmem skvělých lidí. Možná proto se na mě někteří kolegové obrátili, abych kandidaturu na prezidenta ČSK přijal.

 

www.restartujme-csk.cz

https://www.facebook.com/restartujmecsk/

 

 


 

 

Roman Šmucler byl v roce 1987 přijat na Fakultu všeobecného lékařství v Praze obor stomatologie. Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes. Nyní ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny vede výuku studentů v anglickém jazyce. V roce 1995 složil I. a v roce 2002 II. atestaci ze stomatologie. Téhož roku obdržel titul kandidáta věd (CSc.).

 

Absolvoval odborné stáže v Bostonu, Paříži, Uppsale, Soulu, New Yorku, Londýně, Šanghaji a ve Vídni. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde též pracuje v různých funkcích (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD). Hlavním směrem výzkumu jsou aplikace laserů, mimo jiné pracuje od roku 1996 ve výboru Společnosti pro využití laserů v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde byl vědeckým sekretářem. Od roku 2013 je předsedou této společnosti, kterou přetvořil na Společnost estetické a laserové medicíny ČLSJEP.

 

Založil ASKLEPION-Lasercentrum Praha, s.r.o. Jež je spolu se svými dcerami největší klinikou estetické medicíny v Evropě. Podílel se na vzniku několika desítek odborných pracovišť v ČR i v zahraničí.

 

Dále se věnuje výzkumu v oblasti zubních implantátů a dentoalveolární chirurgie. Dosud publikoval 50 původních a přehledových vědeckých sdělení. Byl spoluředitelem 6 výzkumných projektů. Je recenzentem několika významných zahraničních odborných časopisů. Je školitelem postgraduálních studentů. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 112 článků a podílí se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných pořadech.je autorem přes 150 odborných přednášek, bezmála 100 jich přednesl v zahraničí.

 

 

V roce 2009 byla As. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc. spolu s Prof. MUDr.Jiřím Mazánkem, DrSc. a MUDr. Markem Vlkem udělena Cena za medicínský výzkum za rok 2008. Je nositelem cen za odborné přednášky na zahraničních medicínských kongresech.design & coding by TokenBros.com
Zobrazeno 20 029x | Kategorie:44 161x | Celý web:981 490x