Roman Šmucler
official website
hledat
Publikace

Vědecká práce:

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

 

 

monografie a závěrečné grantové zprávy              

1.   Modifikace laserové hypertermie pro orofaciální onkologii (vývoj nové metody), IGA MZ, Praha 1998, 124 stran, NLK: G 2702

2.   Vývoj nových modifikací Nd : YAG a CO[2] laserů a stanovení jejich terapeutických možností ve stomatologii, IGA MZ, Praha, 2000, 112 stran

3.   Kombinace výkonových laserů a fotodynamické terapie v terapii novotvarů hlavy a krku, IGA MZ, Praha, 2008, 171 stran, NLK: G 3792

4.   Využití laserů v orofaciální onkologii, habilitační práce, Praha, 2009

5.   Mazánek, J., Jedličková, A., Hubálková, H., Šmucler, R.et al. Léčba poextrakčních zánětů zubního lůžka za použití ozonizátoru. Praha : Iga MZ ČR, 2011. str. 106: il., tab. ; Číslo grantové zprávy: CZ / NR937.

 

Kapitoly v monografiích:

 

1.   Navrátil a kol., „Neinvazivní laseroterapie“, Manus, 1997, str. 149-157

 

skripta, učební texty a pomůcky:

 

1.   Šmucler R, Použití laserů ve stomatologii, Asklepion, Praha 2000 , 42 stran

 

2.   Zavádění miniimplantátů, DVD, Asklepion, 2005, 22 minut

 

3.   Zavádění zubních implantátů, DVD, Asklepion 2007, 45 minut

 

4.   Sinus-lift metodou S.A.N.T.A., DVD, Asklepion 2009, 30 minut

 

Původní práce ve vědeckých odborných časopisech  : 34 z toho první autor: 21

 

Původní práce ve vědeckých odborných časopisech  uvedené v databázi Web of Science bez abstraktů a krátkých statí : 12 z toho první autor: 8

 

Původní vědecké práce uvedené v databázi Web of Science v časopisech s IF: 7 z toho první autor: 4

 

1.  Šmucler, R.; Mazánek, J. Effect of the Combination of Laser Excision and Interstitial Hyperthermia in palliative Therapy of Head and Neck Tumor in the Advanced Stage of the Disease, Laser Surg Med, Vol 34, Nr. 1, page 12-17, 2004,  ISSN: 0196-8092,           IF = 2, 427

 

2.  Šmucler, R.; Jatšová E. Comparative study – aminolevulic acid PDT + Pulsed Dye Laser versus Pulsed Dye Laser alone in treatment of viral warts. Photomedicine  and Laser Surgery Volume 23 Issue 2, str. 202-5, 2005, ISSN: 1549-5418 , IF 1,3

 

3.  Šmucler R., Vlk M. Combination of Er:YAG laser and Photodynamic therapy in treatment of Nodular Basal Cell Carcinoma, Laser Surg Med, Vol 40, pp.153-158, 2008,  ISSN: 0196-8092, IF= 3,539

 

4.  Matějka, Z.; Adámková, V.;Šmucler, R.;Svobodová J.; Hubálková, H. Photodynamic therapy (PDT) for disinfection of oral wounds. In vitro study, Central European Journal of Medicine, Vol 7, Number 1, pp 118-123, 2012, ISSN: 1895-1058, IF: 0,244

 

5.  Šmucler R, Kriz M, Lippert J, Vlk M. Ultrasound guided ablative-laser assisted photodynamic therapy of basal cell carcinoma (US-aL-PDT). Photomedicine and Laser Surgery. 2012;30(4):200-5, ISSN: 1549-5418

 

6.  Vlk, M, Smucler, R. The efficacy of diode laser removal of leukoplakias on the tongue and in lower buccal cavity compared to other buccal cavity locations. A two-year study. Central European Journal of Medicine. Vol 8; Nr.2; 2013; pp. 192-203, ISSN: 1895-1058 DOI: 10.2478/s11536-012-0108-7  

 

7.   Lippert, J.;Šmucler, R.;Vlk M. Fractional CO2 laser improves treatment of nBCC with mALA-PDT, Dermatologic Surgery. Vol 39; Issue 8, pp. 1202–8, August 2013, ISSN: 1524-4725, IF:1.866

 

 

Původní odborné práce uvedené v databázi Web of Science mimo časopisy s IF  5 z toho první autor: 4

 

1.   R. Šmucler, J. Mazánek, „ 1064/1319 Nd: YAG Laser in Maxillofacial Surgery,“ SPIE

        Proc., Vol. 3193, page Nr. 54-57, 1998, ISBN: 9780819426253

 

2.   R. Šmucler, L. Horák, J. Mazánek, „ Invasive Leg Veins Treatment with 1064/1319

       Nd: YAG Laser /Combination with Dye Laser Treatment/,“ SPIE Proc., Vol. 3590, page Nr. 78-87, 1999, ISBN: 9780819430601

 

3.   R. Šmucler, J. Mazánek, M. Moidlová,“ Leg veins with diameter between 1-3 mm:

        flash lamp pulsede dye laser, alexandrite laser, invasive Nd: YAG laser treatment, or

        sclerotherapy ?“, SPIE proc., Vol. 3907, str. 178-185, 2000, ISBN: 9780819435231

 

4.  R. Šmucler, J. Mazánek,“Er:YAG and Nd: YAG laser in treatment of patiens with

        contraindications of conventional dental and maxillofacial surgery“, SPIE Proc., Vol.

        3910, str. 42-49, 2000, ISSN 1017-2661, ISBN 0-8194-3526-0

 

5.     P. Barták, R. Šmucler,“ Gingivectomy: Laser or high-frequency electrocautery?“,

        Lasers in Dentistry IX, Vol. 4950, San Jose 2003, page Nr. 251-8, ISBN: 9780819447500

 

Odborné vědecké časopisy s recenzním řízením – mimo databázi Web of Science : 22 z toho první autor: 13

 

1.  Šmucler, R.; Mazánek, J. Stomatochirurgické výkony u medicínsky kompromitovaných pacientů za použití Nd:YAG, CO2 a Er: YAG laseru.

Česká stomatologie, Praha, 2001, ISSN 1803-6597

 

2.  Šmucler, R.; Mazánek, J. Paliativní terapie krčních metastáz pomocí laserem indukované hypertermie. Česká stomatologie 6/2002, ISSN 1803-6597

 

3.  Barták, P.; Šmucler, R. Laserová a vysokofrekvenční gingivectomie. Klinická studie-

zhodnocení a porovnání technik z hlediska bezpečnosti. Quintessenz 3/2003, Praha 2003, str. 43-50, ISSN 1210-0173

 

4.  Šmucler, R.; Mazánek, J. Efekt kombinace laserové excize a intersticiální hypertermie

v paliativní léčbě u pokročilých nádorů hlavy a krku. Choroby hlavy a krku (head and

Neck Diseases), 2, 2003, 25-28, ISSN 1210-0447

 

5.  Šmucler, R; Buchta, M. Potenciace laserové biostimulace laserovou gelovou maskou

v kosmetologii a v dermatologii. Laserpartner Clinical Experience č.33, Praha, 2001, Clinical Experience, ISSN 1213-1156

 

6.  R. Šmucler, „Magnification of LLLT throw synergic agents,“ Laserpartner Clinical

Experience No22, 2002, ISSN 1213-3027

 

7.  R. Šmucler, Kombinovaná laserová paliativní chirurgie nádorů hlavy a krku ve III.

A IV. stádiu choroby. Laserpartner Clinical Experience, Praha, 2003, ISSN 1213-1156

 

8.  Barták, P.; Šmucler, R. CAD/CAM  TECHNOLOGIE VE  STOMATOLOGII – SYSTÉM  CEREC díl I.:  Ordinační část. Quintessenz 6/2006, str. 55-68, Praha 2006, ISSN 1210-0176

 

9.  Barták, P.; Šmucler, R. CAD/CAM  TECHNOLOGIE VE  STOMATOLOGII – SYSTÉM  CEREC díl II.:  Laboratorní část. Quintessenz 1/2007, 7-24, Praha 2007, ISSN 1210-0177

 

10. Šmucler, R.;Barták, P. Erweiterung des zanfortsatzes ohne das Aufklappen des Mukoperiostes, Implantologie Journal, 1/2007, str. 32-8,Německo, 2007, ISSN 1862-2879

 

11. Vlk M., Šmucler R. Zvýšení účinku fotodynamické terapie na bazocelulární karcinom synchronní aplikací pulzního barvivového laseru, Česká stomatologie vol. 108, str.67-71, Praha 2008, ISSN 1803-6597

 

12. Šmucler, R.Ošetření pacienta s diabetem 1. Typu a alergií na titan zubními implantáty ze zirkoniumoxidové keramiky, Česká stomatologie vol. 108, str.91-4, Praha 2008, ISSN 1803-6597

 

13. Seidler V., Linetskiy I., Hubálková H., Staňková H., Šmucler R., Mazánek J.: Ozone and its usage in general medicine and dentistry. A review article. Prague Medical Report, 109, 2008; 1: 5 – 13, ISSN: 1214-6994

 

 

14. Šmucler, R.;Barták, P. Nové modifikace sinus-liftu – vyšší bezpečnost a zkrácení doby ošetření? Quintessenz 4/2010, 57-63, Praha 2010, ISSN 1210-0170

 

15. Šmucler, R. Implantologové vyhráli, Časopis české stomatologické komory, 3, vol. 21, str. 28-9, Praha 2011, ISSN: 1210-3381

 

16. Mazánek, J.;Hubálková, H.;Staňková,H.; Šmucler, R.; Linetskiy,I.;Seidler, V. Poextrakční zánět zubního lůžka a délka hojení závislá na druhu léčby. První část:klasická léčba, Česká stomatologie vol. 111, str. 55-60, Praha 2011, ISSN 1213-0613

 

17. Seidler V., Hubálková H., Jedličková A., Linetskiy I., Staňková H., Mazánek J., Šmucler R.:  Hodnocení antimikrobiálního efektu ozonované vody jako dezinfekce stomatologických otisků. Čes. Stomat., 111, 2011; 4: 89 – 95., ISSN 1213-0613

 

 

18. Šmucler, R.;Barták, P. Deset úhlů pohledu na výhody a nevýhody zubních miniimplantátů. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 112, 2012; str. 23-9, ISSN: 1213-0613

 

19. Barták, P. ;Šmucler, R. Použití nitrokostních miniimplantátů k retenci celkových snímatelných náhrad. Dvouletá studie. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 112, 2012; str. 57-63, ISSN: 1213-0613

 

20. Šmucler, R. Jak vysoké je riziko žaloby v laserové estetické dermatologii? Data z USA. Referátový výběr z dermatovenerologie, 54, 4, 2012; str.50-51, ISSN: 1213-9106

 

21. Hubálková H., Staňková H.,Šmucler R., Linetskiy I., Jedličková A., Mazánek J.,:  Využití dezinfekčních a terapeutických účinků ozónované vody. Progresdent, , č. 5, 2012, s. 6-10, ISSN 1211-3859, 1213-0613

 

22. Chovan P.; Fedeleš J.;Šmucler, R. Nežiaduci účinok intravaskulárneho podania kyseliny hyalurónovej. DERMA, 13, 3, 2013; str.13-16, ISSN: 1335-7360

 

 

 

 

 Abstrakty a krátká sdělení v časopisech s IF: 11 z toho první autor:9

 

1.     R. Šmucler, J. Mazánek,“ Combination of direct laser-induced interstitial  thermotherapy and laser excision in effective palliative therapy of head and necktumors“, Laser Surg Med, Suplement 14, 2002, IF = 2.652

 

2.     R. Šmucler, J. Mazánek „Effective treatment of medical compromised patiens with combination of er: yag, diode and Nd: YAG laser in dental and maxillofacial surgery“, Laser Surg Med, Suplement 14, 2002 IF=2.652

 

3.     R. Šmucler, M. Buchta,“Laser Mask Increasing the Potential of Laser Biostimulation

         in Cosmetology and Dermatology“, Laser Surg Med, Suplement 14, 2002 IF = 2.324

 

4.     R. Šmucler, V. Dvořáková, Treatment of Purpura After PDL with Low Level Laser and Gel. Laser Surg Med, Suplement 15, 2003 IF = 2.565

 

5.     P. Barták, R.Šmucler, Gingivectomy: Laser or High-frequency electocautery? Laser Surg Med, Suplement 15, 2003, page 15 IF = 2.565

 

6.     R. Šmucler. Surgical Ecision versus ALA-PDT-PDL versus Laser Coagulation with Diode Laser in Treatment of Basal Cell Carcinoma (2 years study). Laser Med.Surg., Suplement 17, 2005, str. 22 IF = 2, 426

 

7.     Smucler, R Vlk, M. Combination of Laser Induced Interstitial Thermotherapy and Photodynamic Therapy in the Treatment of Neck Cancer. Laser Med.Surg., Suplement 18, 2006, str. 25 IF = 2, 354

 

8.     Smucler, R Vlk, M. Combination of Er:YAG Laser and Photodynamic Therapy         in the Treatment of Nodular Basal Cell Carcinoma. Laser Med. Surg., Suppl. 19, 2007, p29, IF-2,700

 

9.     Smucler, R, Kriz, M, Vlk, M. Ultrasound and fluorescence as planing guide for  ALA-PDT of BCC. Laser Med. Surg., Vol. 40, Suppl.20, 2008,  p10 , 2008

 

10.   Stankova H, Smucler R, Hubalkova H, et al. Healing of dry socket,  Lasers med Surg    Suppl. 21   Pages: 79-80  2009, ISSN: 0196-8092, IF= 3,539

 

11.   Smucler R, Lippert J, Vlk M. FRACTIONAL CO2 LASER IMPROVES TREATMENT OF NBCC WITH ALA-PDT, Lasers Med. Surg., Suppl. 23, Volume: 43,    Pages: 958-958,  2011

 

12.   Smucler R, Vlk M. Laser ablation vs. „Wait and see“ in treatment of oral Leukoplakia-10 years study, Lasers Med. Surg., Suppl. 24, Volume: 44,    Pages: 26-26, 2012

 

 

 

    

 

Přehledové a sborníkové články: 16 z toho první autor: 14

 

Recenzované sborníky a přehledové články ČJ : 14  AJ: 5

 

1.  R. Šmucler, „ Nová metoda preparace v záchovné stomatologii“, Jarní

Stomatologické dny Rusava 96, Rusava, 1996

 

2.  R. Šmucler, „ Terapie novotvarů v čelistní a obličejové chirurgii Nd: YAG laserem – naše zkušenosti“, Zlenice 96, Praha 1996

 

3.  R. Šmucler, „ He-Ne laser a hyasy v terapii keloidní jizvy“, Zlenice 96, Praha 1996

 

4.  R. Šmucler, „ Terapie čelistního kloubu a biostimulační lasery“, Zlenice 96, Praha 1996

 

5.  R. Šmucler, „ 3. Evropské sympósium dentoalveolární chirurgie a 6. Sympósium

Stomatologické anesteziologie“, Progresdent, 1996, 6, str. 34-35, ISSN 1211-3859

6.  R. Šmucler, „ Na lasery je Laser“. Progresdent, 1997, 4, str. 14-15, ISSN 1211-3859

7.  Šmucler, R.; Mazánek, J. Lasery v onkologii kůže hlavy a krku. Diagnóza č.29, Praha, 2000

8.  R. Šmucler, „ Nd: YAG laser ve stomatologii“, sborník Mezinárodní konference ČSK – Vždy s úsměvem, Praha 1996

9.  R. Šmucler, „ Praktické a jednoduché odpovědi na základní otázky laseroterapie“,

Progresdent, 1997, 3, str. 8-9, ISSN 1211-3859

10. Šmucler, R. Estetická medicína a lázně v 21.století, Hotel and Spa management č.3, Economia, Praha 2007

11. Šmucler, R., Vlk M. Kterak lasery proměnily stomatologii, Medicína a umění, Vol. 10, str. 22-23, Praha 2010, ISSN: 1803-3679

12. Šmucler, R. Místo laserové chirurgie v paliativní léčbě nádorů hlavy a krku, Prague Onco Journal, str. 66-68, Praha 2010, ISSN: 1804-2252

13. Šmucler, R. Fotodynamická terapie – volba u některých forem basaliomu. Medical tribune, 2011, roč. 7, č. 16, B6. ISSN: 1214-8911

 

14. Šmucler, R.,Vlk, M. Aktuální trendy v minimálně invazivní terapii vaskulárních novotvarů obličeje. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2011, roč. 111-59, č. 5, s. 130,. ISSN 1213-0613

 

 

 

 

Recenzované sborníky AJ: 5

15. Šmucler, R.;Vlk, P.mALA in Treatment of Head and Neck Cancor, X. International

Meeting EMLA, sborník přednášek, Praha 2005

 

16. Šmucler, R. LAUPP in Treatment of Snoring and Obstuctive SAS – 3000 patients Study, X. International meeting EMLA, sborník přednášek, Praha 2005

17. Šmucler, R. IPL versus Alexandrid laser in hair Removal- Comprative study, VII Congress of ESLAS, Brno 2005

18. Kříž, M.; Šmucler, R. Ultrasound Guided Ablative-Laser Assisted Photodynamic Therapy of Basal Cell Carcinoma (USG-aL-PDT), Lasers in Medical Science, Vol 23 Suppl. 1, Springer, str. 812, 2008

19. Seidler V., Hubálková H., Linetskiy I., Jedličková A., Staňková H., Šmucler R., Mazánek J.: Dental impressions – disinfection by ozonated water. Abstract book, 33rd Annual Congress of the European Prosthodontic Association, Innsbruck; Austria,; 2009: str.  40.

 

Krátká sdělení, studie a abstrakty v nerecenz. časopisech a sbornících do 31.12.2009:  ČJ 20  AJ: 4

Od 1.1.2010  ČJ: 3  AJ:

 

1.  Šmucler, R. Využití laserů v orofaciální onkologii – realita roku 2010, abstrakt přednášky- XIII. Olomoucké onkologické dny , Česká stomatologie, Praha 2010 ISSN, 1213 – 0613

2.  Šmucler, R. Vlk, M. Aktuální trendy v minimálně invazivní terapii vaskulárních novotvarů obličeje, abstrakt přednášky- XIV. Olomoucké onkologické dny , Česká stomatologie, Praha 2011, ISSN 1213 – 0613

3.  Šmucler, R. Vlk, M. První operace systémovou fotodynamickou terapií-FOSCAN, abstrakt přednášky- XV. Olomoucké onkologické dny , Česká stomatologie, Praha 2012, ISSN 1213 – 0613

 

 

Popularizující monografie

 

1.  R.Šmucler,  Jak porazit bolest, ušetřit a mít...zdravé zuby,16 stran, Ringier Axel Springer, 2012, náklad 350 tis. ks

 

Popularizující monografie – kapitoly:  3  

          

1.  R. Šmucler, „Kouzlo jménem laser“, Kosmetika 99, Maxdorf 1999

 

2.  R. Šmucler, „Využití laserů v kosmetologii“, Kosmetika 2000, Maxdorf 2000, str. 196, 197

 

3.  R. Šmucler, „ Proti mimickým vráskám bez operace“, Kosmetika 2000, Maxdorf 2000, str. 198, 1999

 

 

Edice sborníků :  ČJ: 1

 

1.  Laserpartner Clinical Experience, vydavatel European Medical Laser Association, 2000-2003, ISSN 1213-1156; anglická verze ISSN 1213-3027

 

 

:: POKRAČOVÁNÍ >>design & coding by TokenBros.com
Zobrazeno 19 503x | Kategorie:24 782x | Celý web:981 521x